LOGO totalizatorWielki finał Akademii Patriotyzmu

Osiem zjazdów, blisko sześćdziesiąt godzin zajęć. Dyskusje, spory i wykłady. Akademia Patriotyzmu zbliża się do końca. W najbliższą sobotę, 26 października odbędą się jej ostatnie zajęcia. Wykład podsumowujący pt. „Jakich elit potrzebuje Polska” wygłosi prof. Jacek Kurzępa. Przypomnijmy, że organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, a jego partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A.

Po wykładzie prof. Jacka Kurzępy przewidziano dyskusję na temat potrzeby kształtowania elit w naszym kraju oraz roli jaką mają w tym procesie do odegrania ludzie młodzi, ale również organizacje pozarządowe. Zwieńczeniem zjazdu będzie uroczyste wręczenie dyplomów udziału uczestnikom Akademii. Warto zaznaczyć, że w cyklu wzięło udział niemal 80 uczestników. Wśród wykładowców byli m.in. ekonomiści jak prof. Krzysztof Surówka, uznani dziennikarze jak Rafał Ziemkiewicz, Marcin Makowski, Piotr Nisztor czy Tadeusz Płużański i eksperci jak Dariusz Loranty czy prof. Józef Marczak.  Zjazd zakończy uroczysty obiad.

Przypomnijmy, że Akademia Patriotyzmu to cykl bezpłatnych wykładów i szkoleń, których adresatem jest młodzież licealna, studenci oraz absolwenci studiów w wieku 18-27 lat.  Uczestnicy poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów i praktyków z dziedzin takich jak gospodarka, dziennikarstwo, historia czy polityka zgłębiają swoją wiedzę oraz poszerzają horyzonty, wymieniając się jednocześnie swoimi doświadczeniami z innymi słuchaczami oraz wykładowcami. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu partnera strategicznego w postaci firmy KGHM Polska Miedź S.A.

 

/red/


totalizator