LOGO totalizatorO projekcie

W procesie budowy nowych, propaństwowych, świadomych i profesjonalnych elit szczególnie ważne jest zapewnienie dopływu „świeżej krwi” czyli ludzi młodych, dynamicznych i szczerze oddanych Polsce. By umożliwić im pierwszy krok, zainteresować ich losem i przyszłością Polski powołaliśmy do życia do Akademię Patriotyzmu.

To inicjatywa o charakterze edukacyjno- szkoleniowym. Do udziału w naszej inicjatywie zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich i studentów w przedziale wiekowym 18- 25 lat. Zajęcia realizowane w ramach Akademii Patriotyzmu będą prowadzone przez zaproszonych gości – ekspertów z zakresu gospodarki, historii, mediów i polityki.

Pierwszą edycję Akademii zaplanowano na okres styczeń-październik 2019 roku. Spotkania Akademii będą miały formułę wykładów oraz zajęć warsztatowych (praktycznych), odbywać się będą w weekendy. Głównymi miejscami spotkań Akademii będą Kraków oraz Warszawa. Pierwsze zajęcia zaplanowano na weekend 26-27 stycznia 2019 roku. Celem Akademii Patriotyzmu jest promowanie aktywności oraz szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej wśród młodzieży. Słuchacze mogą, a nawet powinni zadawać pytania i brać udział w dyskusji z prelegentami.

Zgłoszenia do udziału można kierować na adres mailowy: sekretariat@centrumgrabskiego.pl. Do każdego zgłoszenia prosimy dołączyć kilka zdań o sobie oraz krótkiego CV wraz z listem motywacyjnym.

I termin nadsyłania zgłoszeń do I edycji to 15 stycznia 2019 roku.

II termin uzupełniający (ostateczny) do I edycji to 9 lutego 2019 roku.


totalizator