LOGO totalizatorIV Zjazd Akademii już w najbliższą sobotę!

Już w najbliższą sobotę, 13 kwietnia znów się spotkamy na kolejnym zjeździe naszej Akademii. Tym razem zajmiemy się kondycją infrastruktury kolejowej w naszym kraju, które to zagadnienie przybliży naszym słuchaczom Tomasz Buczyński, dyrektor departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Temat wykładu: Kolej wczoraj i jutro- organizacja, inwestycje, prawo.

Drugim wykładowcą będzie dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej. Jego wykład poświęcony będzie sylwetce kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na przykładzie "Prymasa Tysiąclecia" nasi słuchacze będą zgłębiać zagadnienia związane z tym jak być skutecznym przywódcą. Tytuł wykładu dr Łatki brzmi: Jak być przywódcą. Kardynał Stefan Wyszyński, jako Polak, patriota i przywódca zmagań o wolną Polskę.

Początek zajęć o godz. 10 w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5.

 

(na zdjęciu dr Rafał Łatka, jeden z prelegentów IV zjazdu AP, źródło: youtube.com)


totalizator