LOGO totalizatorFakty i mity o Obronie Terytorialnej czyli spotkanie z płk. dr. hab. Józefem Marczakiem

Drugim prelegentem najbliższego zjazdu Akademii Patriotyzmu będzie płk rezerwy dr hab. Józef Marczak. Ekspert z zakresu bezpieczeństwa, wykładowca m.in. Akademii Sztuki Wojennej. W latach 1991 - 2004 zajmował stanowisko szefa Katedry Obrony Terytorialnej i Cywilnej w Akademii Obrony Narodowej. W działalności naukowej i dydaktycznej prof. Marczak specjalizuje się m.in. w zagadnieniach z zakresu obrony terytorialnej, działań nieregularnych oraz historii wojskowości. W swoim wykładzie będzie koncentrował się na roli i znaczeniu jakie mają dla bezpieczeństwa naszego kraju obrona terytorialna oraz organizacje pozawojskowe.


totalizator