LOGO totalizatorAktywne wakacje czyli Szkoła letnia Akademii Patriotyzmu za nami

Czy Polska potrzebuje bohaterów?  Na czym polega nowoczesny patriotyzm? Jaka przyszłość czeka media? Te oraz wiele innych pytań pojawiło się podczas zajęć Szkoły letniej Akademii Patriotyzmu. Jej zjazd odbył się w weekend, 10-11 sierpnia br w historycznym budynku PASTy w Warszawie.

Szkołę letnią rozpoczęło spotkanie z red. Rafałem Ziemkiewiczem. Ten popularny publicysta, komentator oraz pisarz związany m.in. z TVP i tygodnikiem „Do Rzeczy” wygłosił wykład zatytułowany „Współczesny patriotyzm. Między tradycją a nowoczesnością”. Jak się okazało jego wizja patriotyzmu znalazła duże uznanie wśród zgromadzonych słuchaczy. Gość Akademii sprowadził ją do następującego twierdzenia: - Uważam, że patriotyzm powinien być cnota praktyczną a nie kwestią emocji. Wielkim błędem jaki popełniamy jest to, że zwykliśmy go celebrować „od święta” (…)Chodzi natomiast o to by był cnotą codzienną, praktykowaną ze świadomością, że jest z tego pożytek. Musimy zrozumieć, że nie jest on tylko kwestią wzruszeń ale przede wszystkim dobra wspólnego.

Kolejne zajęcia koncentrowały się wokół społecznej aktywności ludzi młodych. Prowadzący je, Piotr Wasilewski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN prezentował jak praktycznie wykorzystać zdobytą w szkole i na uczelniach wiedzę by efektywnie działać w życiu społecznym i publicznym. Kolejne zajęcia koncentrowały się wokół cyberbezpieczeństwa, a w temat ten wprowadzał zebranych dyrektor Biura bezpieczeństwa PKP Informatyka, Robert Milewski.

Drugi dzień Szkoły letniej rozpoczęło spotkanie z historykiem i publicystą Tadeuszem Płużańskim. Wspólnie ze słuchaczami próbował on odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska potrzebuje j bohaterów? W niezwykle gorącej dyskusji ścierały się różne głosy. Niemal wszystkie prowadziły jednak do konkluzji, którą wygłosił na zakończenie spotkania sam prowadzący. Jak zauważył red. Płużański: – Nasi bohaterowie to nasze dziedzictwo. Można się tylko cieszyć, że tylu ich mamy , a ich życiorysy nie wymagają korekt i przemilczeń (…) Na szczęście nie ma dzisiaj konieczności obrony naszego kraju na barykadach i składania za nią ofiary krwi. Potrzebujemy więc raczej pracy u podstaw, budzenia i kultywowania dumy z polskości i aktywności na wielu polach, zwłaszcza tym społecznym. Naśladujmy ich świat wartości, na sztandarach trzymając hasła przyświecające takim ludziom jak rotmistrz Witold Pilecki czyli te polską triadę: Bóg- Honor- Ojczyzna. Myślę, że nie tracą one aktualności, co więcej z radością, nawet podczas dzisiejszych zajęć, obserwuję ich triumf w sporej części młodego pokolenia.

Szkołę letnią zwieńczyło spotkanie z przedstawicielem nowej, młodej fali dziennikarstwa, red. Karolem Gacem z „Do Rzeczy”. Przybliżył on zebranym różnice pomiędzy dziennikarstwem radiowym, prasowym i internetowym. Wskazał szlaki jakimi można dostać się do tego zawodu oraz ostrzegał przed czyhającymi pułapkami. Sporo miejsca, zwłaszcza podczas dyskusji ze słuchaczami red. Gac poświęcił perspektywom jakie stoją przed współczesnymi mediami i jakie będą kierunki ich rozwoju.

Przypomnijmy, że Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

/red./


totalizator