LOGO KGHMProrektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Krzysztof Surówka kolejnym wykładowcą Akademii Patriotyzmu

Kolejnym wykładowcą, który potwierdził swój udział w Akademia Patriotyzmu​ jest prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prof. dr hab. Krzysztof Surówka. Jest on wybitnym specjalistą z zakresu finansów jednostek publicznych i samorządowych. W latach 2002 – 2012 był prodziekanem i dwukrotnie dziekanem Wydziału Finansów AE w Krakowie (obecnie UEK w Krakowie) oraz członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Publikował w zagranicznych, ogólnopolskich a także lokalnych wydawnictwach naukowych. W dorobku naukowym Profesora znajdują się publikacje w języku angielskim i francuskim.

Źródło: uek.krakow.pl

 


KGHM