LOGO KGHMAkademia Patriotyzmu. Tym razem o infrastrukturze i przywództwie

W ostatni weekend, 13 kwietnia po raz drugi w tym roku Warszawa gościła słuchaczy Akademii Patriotyzmu. Tym razem wykłady poświęcone były zagadnieniom infrastrukturalno- transportowym oraz kwestii skutecznego przywództwa. Wykładowcami czwartego już zjazdu Akademii Patriotyzmu byli Tomasz Buczyński, dyrektor departamentu kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz historyk i badacz okresu PRL, dr Rafał Łatka.

Podczas pierwszego wykładu Tomasz Buczyński przybliżył słuchaczom branżę kolejową w naszym kraju. Jego wykład „Kolej wczoraj i jutro- organizacja, inwestycje, prawo” koncentrował się nie tylko na stronie teoretycznej ale także poprzez odwołania do konkretnych przykładów oraz zagadnień, miał wymiar praktyczny. Sporo miejsca w dyskusji pomiędzy ekspertem a słuchaczami, wśród których są także studenci kierunków związanych z logistyka i transportem,  poświęcono roli i znaczeniu jakie może mieć dla naszego kraju powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Drugi wykład wygłosił dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej.  Na przykładzie sylwetki „Prymasa Tysiąclecia” Stefana Wyszyńskiego pokazał jak wielkie znaczenie może mieć działanie i przykład jaki daje narodowi  jednostka. Dr Łatka podkreślał wielopłaszczyznowość działań Kardynała Wyszyńskiego oraz jego determinację i rozwagę w działaniu. Przytoczył wiele mniej znanych epizodów z jego życia oraz wspólnie ze słuchaczami analizował przesłanie jakim dla współczesnych może być  życie i aktywność Prymasa.

Akademia Patriotyzmu to cykl odbywających się od stycznia do października 2019 roku bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do absolwentów szkół średnich i studentów. Jej organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a partnerem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Tematyka zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką, mediami, historią i gospodarką. Kolejny zjazd już w maju. Tym razem odbędzie się on w Krakowie.

 

 

/red./


KGHM